Gjaldskrá

Rekstraraðili Staður fasteignasala er Fasteignasalan Staður ehf.

Kennitala: 601100-2070

VSK númer: 69880

Viðmiðunargjaldskrá:

Lágmarkssölulaun eru 372.000 kr m/vsk.
Í einkasölu 1,5% + vsk og í almennri sölu 1,85% + vsk.
Umsýslugjald kaupenda sé 31.000 kr m/vsk.